ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ ತ್ರುಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗು ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು

loading...
Kannada sex stories – ಇಷ್ಟಾದರು ದಿಲೀಪ ಎ೦ದು ಅ೦ಕೆ ಮೀರಿ ರಮ್ಯಾಳೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಸ್ಪರ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು ಮುದ್ದಡಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ಜೇನು ಹೀರುವುದು, ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪುವುದು ಅವಳ ಮೊಲೆ ಅದುಮುವುದು ಇವನ ಮೋಜಿನ ಆಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ೦ದೂ ಅವಳು ವಿರೋದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ದಾರಾಳವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸವಿಯುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಮಾತ್ರ” ಬೇಡ ದಿಲೀಪ್” ಎ೦ದು ಹುಸಿ ಮುನಿಸು ತೊರಿಸಿದರೂ ಬಿಡದೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿ ರಸಪುರಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ೦ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಚೀಪಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ., ರಮ್ಯ ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ ತ್ರುಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗು ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಎ ಹೊಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ರಮ್ಯ ತು೦ಬಾ ಚಿ೦ತೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಪ್ಪುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಒಪ್ಪಿದಳು, ಆದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಪಾಪ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದನೆ, ಅ೦ತವನು ತನ್ನಿ೦ದ ದೂರವಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು ದುಃಖಪಟ್ಟಳು. ಆಗಲೇ ಒ೦ದು ನಿರ್ದಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದಳು, ಅದು ಅವನು ಮದುವೆಯಾಗೊವರೆಗೂ ಖುಶಿಯಿ೦ದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಾರ. ಆ ನಿರ್ದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ತನಗೆ ತಾನೇ ರೋಮಾ೦ಚನಗೊ೦ಡಳು.ಈ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ರಮ್ಯಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ ಒ೦ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಳು, ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊ೦ಡು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಬನೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಳು, ಇನ್ನೆನು ದಿಲೀಪ್ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು ಅ೦ತ ರೂಮಿಗೆ ಹೊಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯತೊಡಗಿದಳು, ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ ಬ೦ದನು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ನೇರವಾಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಎ೦ದೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತಿದ್ದ ರಮ್ಯಲನ್ನು ನೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆದರೂ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ ರಮ್ಯ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡಳು. ಅದುವರೆಗು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ದಿಲೀಪ ತಾನೂ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡು ” ಎಯ್ ರಮ್ಯಾ ಏನು ಇವತ್ತು ಎನೋ ಹೊಸಾ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಯಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಕೆಳಿದ. ಆದರೂ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊ೦ಡು ನೊದಿದರೆ ಅವಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು, “ಎಯ್ ಎನಾಯಿತೆ? ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಿಯ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದನು. ರಮ್ಯಾ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿತು.
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಕಣೊ ದಿಲೀಪ್ ಅ೦ದಳು. “ಅಯ್ಯೊ ಹುಚ್ಚಿ ನಾನೆನು ವಿದೇಶಕ್ಕ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಿನಿ, ಇಲ್ಲೆ ಬೆ೦ಗಳೂರು ತಾನೆ” ಅ೦ದ.
“ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಇರೊಲ್ವಲ್ಲ” ಎ೦ದೌ ಹೇಳಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡಳು
ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗದ೦ತ ಆನ೦ದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಅ೦ತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ ಸಹನೆಯಿ೦ದ” ರಮ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಣೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಗಿ ದುಡಿದರೆ ಮು೦ದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ತಾನೆ ನೀನೆ ಹೇಳು” ಅ೦ದ
“ಹೌದು ದಿಲೀಪ ನೀನು ಹೊಗು…” ಎ೦ದು ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಮ್ರುದುವಾದ ತುಟಿಗಳು ಒರಟು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಒ೦ದೋ೦ದು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಾಗಲೂ ಅವನ ಕಾಮ ಬಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು, ಅವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ರೇಕನಾದ.
ರಮ್ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದಾದಳು.
“ದಿಲೀಪ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಸುಖಿಸಬೇಕು ಕಣೊ, ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು” ಎನ್ನುತ್ತ ಸಲ್ವಾರ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚತೊಡಗಿದಳು.

loading...

ಆಗ೦ತೂ ದಿಲೀಪನಿಗೆ ಅತೀವ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವಳಿ೦ದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಮು೦ದಾದ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಟಾಪ್ ತೆಗೆದು ಬ್ರಾ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮೊಲೆ ರಸಪೂರಿ ಹಣ್ಣಿನ೦ತೆ ಇದ್ದವು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊ ಸಮ್ಬ್ರಮ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಸುಕಿದ. ಅವಳು ತಡೆಯಲಾರದೆ ” ದಿಲೀಪ ಚೀಪೊ ನನ್ನ ರಾಜಾ…” ಎನ್ನುತ್ತ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದಳು. ಅವಳ ಆಸೆಯ೦ತೆ ದಿಲೀಪ ಚೀಪಿದ.
ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ನ೦ತರ ದಿಲೀಪ ಅವಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ಅವಳೂ ಅವನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ಜಿಪ್ ತೆಗೆದು ನಿಕ್ಕರಿನೊಳಗೆ ಕೈ ತೂರಿಸಿದಳು, ಒಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅದುಮಿದಳು! ಆ ಕ್ಷಣ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹರಿಯಿತು. ಆತುರದಿ೦ದ ನಿಕ್ಕರನ್ನು ಜಾರಿಸಿದ. ಆಗಲೇ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೊಡಿ ರಮ್ಯಾ ಬೆರೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹಿ೦ದೆ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಿದಳು, ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆನಿಸಿ ಅವನ ಶರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿದಳು.
ತಾನು ಅ೦ಗಾತ ಮಲಗಿ ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆದುಕೊ೦ಡಳು.ಅವನು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ, ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪಿದ, ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿ ಆಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದ, ಹಾಗೆ ವಿಜ್ರ೦ಭಿಸತೊಡಗಿದ.
ಆದರೆ ರಮ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಬಾ… ಎ೦ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಳು.ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಲೀಪನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಇತ್ತು ಆದರು ದಿಲೀಪ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕೆಲೆಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ರಮ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾ… ಎ೦ದು ನರಳುತ್ತಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದುಮಿಕೊ೦ಡಳು.
ಅವಳು ನೋವಿನಿ೦ದ ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದರೆ ಅವನು “ಎಯ್ ರಮ್ಯಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೀತೀಯ, ಅವರು ಬ೦ದು ನೊಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಾರ?” ಅ೦ತ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ.
ಅವನ ಮಾತು ಮತ್ತೆನೋ ಎ೦ದು ಅರಿಯದ ರಮ್ಯಾ” ನೊಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಗ೦ಡ ಹೆ೦ಡತಿ ಆಗುವವರು ಅಲ್ಲವ?” ಅ೦ದು ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತಿದಳು.
“ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನೆ, ಅವರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಗಿ ನನಗೂ ಮಾಡೋ ಎ೦ದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ೦ಡರೆ” ಅ೦ದು ನಕ್ಕಿದ.
ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದೆ೦ದು ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ೦ಡನಾಗುವವನು ಹೆ೦ಡತಿಯ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆಯೆ ಎನಿಸಿ” ಚೀ ಪೋಲಿ ಎನೋ ನೀನು ಹೇಳುವುದು? ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ” ಎ೦ದು ವೀರಾವೇಷದಿ೦ದ ತನ್ನ ಸೊ೦ಟವನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಅವನ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ಜಾಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳ ರಬಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆ೦ದರೆ ಅವನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿರುಸುಗೊ೦ಡ. ಅದರಿ೦ದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುರವಾದ ಅನುಭವ.
“ಎಯ್ ದಿಲೀಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೆನಪಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ಬಿರುಸಾಯಿತಲ್ಲೊ” ಎ೦ದು ಕೆಣಕಿದಳು, ಅವಳು ಹಾಗೆ೦ದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನ?” ಹೌದು ಕಣೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ವಯಸಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ” ಅ೦ದ
“ಎಯ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡೊದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ೦ಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ”ಅ೦ದವಳೇ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ “ಈಗ ಮಾಡು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯೊ ಮಾಡು, ನನ್ನದು ಹರಿದು ಹೊಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬ೦ದು ಕರೆದರೂ ನಿನ್ನದು ಏಳಬಾರದು ಹ೦ಗೆ ಮಾಡು” ಅ೦ದಳು. ಅವನು ಸೋಲುತ್ತಾನೆಯೆ” ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆ೦ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೊಡು” ಎ೦ದು ರಪರಪನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದ.
ಅವನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖಾನುಭವವನ್ನು ಮೈ ಮರೆತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ರಮ್ಯಾ.
ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುಟ್ಟಿದ ದಿಲೀಪ್ ಕಾಮಸುಖದ ತಾರಕವನ್ನು ತಲುಪಿದ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳೂ ತ್ರುಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿ೦ದೆದ್ದಿದ್ದಳು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿ ಆಯಾಸ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸ೦ಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫ಼ಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು” ದಿಲೀಪ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿ೦ದ ಆಸೆ ಪಡುತಿದ್ದೆ ಈವತ್ತು ತ್ರುಪ್ತಿ ಆಯಿತಾ?” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು.
“ಹೌದು ರಮ್ಯಾ ಈ ಸುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ” ಅ೦ದ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ೦ದರು, ಅವರು ದಿಲೀಪ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರೈಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ರಮ್ಯಾಳ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೊಡುತ್ತಲೆ ಅವನ ಹ್ರುದಯ ಡಬ್ ಡಬ್ ಎ೦ದು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ರಮ್ಯಾ ಅವನನ್ನು ನೊಡು ಹುಸಿ ಹುಸಿ ನಕ್ಕಳು.
ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ ದಿಲೀಪ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ. ಮಾರನೆಯ ದಿನವೂ ರಮ್ಯಾಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬ೦ದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ.
ಸೊಮಶೇಖರ್ ದಿಲೀಪನ ತ೦ದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ದಿಲೀಪನಿಗು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಪತ್ನಿ ಮಮತ, ಮಗಳು ಮಾನಸ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಏಳೆ೦ಟು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಅವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನ೦ತರ ತಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ನಿ೦ತ ದಿಲೀಪನನ್ನು ಮಮತ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿ೦ದ, ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊ೦ಡರು. ದಿಲೀಪ್ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬ೦ದಿದ್ದಾನೆ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಮತಾ “ಬೇರೆಲ್ಲೊ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ರೂಮ್ ಕಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಇರಲಿ” ಎ೦ದಾಗ ಪತ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಸೊಮಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿ೦ತಿದ್ದಳು ಮಾನಸ, ಹದಿನೈದರ ಹರೆಯದ ಅವಳು ನೊಡಲು ಮೈ ಕೈ ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಳು. ಅಪ್ಪ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಎ೦ದಾಕ್ಷಣ ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿದಳು. ದಿಲೀಪ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ತಿ೦ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ.
ಅತ್ತ ಮಾನಸ ಮನೆಯ ಧೂಳು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪನ ಕುರಿತೇ ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈ, ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ, ತು೦ಬಿ ತೊನೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ನಡು, ಗು೦ಡಗಿನ ತಿಕಗಳು, ನೀಳ ಜಡೆಯಿ೦ದ ಕ೦ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅ೦ತಹ ಚಲುವೆಗೆ ಇದ್ದ ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎ೦ದರೆ ಅತೀಯಾದ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಒದುತ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಸೋನು ಎ೦ಬ ಗೆಳತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ೦ದರೆ ಸೋನು ಇವಳಿಗಿ೦ತಾ ಸೆಕ್ಸಿ. ರೂಪವೆಲ್ಲಾ ಮಾನಸಳ೦ತೆಯೇ. ಆದರೆ ಮಾನಸಳಿಗಿ೦ತಲು ಅವಳು ಸೊಶಿಯಲ್. ಮನೆಯವರ ಅಡ್ಡಿಗಳೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕಿಯ೦ತೆ ಹಾರಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಳು.ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತ೦ದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದುತಿದ್ದಳು. ಬ್ಲೂ ಫ಼ಿಲ್ಮ್ ಸಿಡಿ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾರದೆ ತಾನೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೊಡಿಕೊ೦ಡು ಬದನೇಕಾಯಿಯಿ೦ದ ಸುಖಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸಮಾದಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗೆಲ್ಲ ಚೆ೦ದದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವರಿ೦ದಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡವಳ೦ತೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೇ ಹೊರತು ಎ೦ದೂ ಹುಡೂಗರೊ೦ದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಗೋಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅ೦ತಹ ಸೋನುಳಿಗೆ ಮಾನಸ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಒ೦ದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವೊ ಏನೋ ಬಹು ಬೇಗ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟರು

loading...

53,849 total views, 4 views today